ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಪೂರ್ವ

More: ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ , ಮೊರಾಕೊ , ಕೀನ್ಯಾ , ಈಜಿಪ್ಟ್ , ಟಾಂಜಾನಿಯಾ , ಇಸ್ರೇಲ್ , ನಮೀಬಿಯಾ , ಟ್ಯುನೀಷಿಯಾ , ಬೋಟ್ಸ್ವಾನ , ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ , ಮೊಜಾಂಬಿಕ್ , ಸಂಯುಕ್ತ ಅರಬ್ ಸಂಸ್ಥಾಪನೆಗಳು , ರುವಾಂಡಾ , ಉಗಾಂಡಾ